czwartek, 26 maja 2011

Tenczyński Park Krajobrazowy

Tenczyński Park Krajobrazowy znajduje się w województwie małopolskim. Należy on do Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego. Obejmuje pasmo Grzbietu Tenczyńskiego oraz częściowo Rów Krzeszowicki na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. Zajmuje on obszar należący do gmin: Alwernia, Babice, Chrzanów, Kraków, Krzeszowice, Liszki, Trzebinia, Wielka Wieś i Zabierzów. Park składa się z zespołu trzeciorzędowych zrębów. Na terenie można również spotkać ostańce, wapienie górnojurajskie, małe jaskinie i skały pochodzenia wulkanicznego oraz tereny bagienne. Część parku pokryta jest warstwą lessu. 
W granicach parku znajduje się Puszcza Dulowska, Las Zwierzyniec, drzewostanami pomiędzy Nielepicami i Zabierzowem oraz kompleksami leśnymi w okolicach Babic i Regulici. Lasy zajmują łącznie powierzchnię ok 35% parku.
Na terenie Parku położone są cztery rezerwaty: krajobrazowy Skały Kmity 19,47ha, krajobrazowy Lipowiec 12,44ha, krajobrazowy  Dolina Mnikowska 20,89ha i leśny Bukowiec 22,76ha.


Słowiński Park Narodowy

Słowiński Park Narodowy jest jednym z dwóch nadmorskich parków  narodowych w Polsce. Polskie Wybrzeże Bałtyckie rozciąga się od Świnoujścia na zachodzie aż do klifów Jastrzębiej Góry i Półwyspu Helskiego na wschodzie. Słowiński Park Narodowy jest położony na wybrzeżu środkowym, pomiędzy Łebą a Rowami na Nizinie Gardneńsko - Łebskiej. Północną granicę parku stanowi na długości 32,5 km brzeg Bałtyku. Utworzony został w 1967 roku. Zajmuje on powierzchnię 18069 ha. Ochronie ścisłej podlega 5619 ha, w tym 2529 ha lasów. 10213 ha powierzchni parku zajmuje woda.
Jego założeniu towarzyszyła myśl o ochronie jezior przymorskich m.in. Łebska i Gardna, bagien, torfowisk, łąk, borów i lasów. Najbardziej charakterystycznym elementem Słowińskiego Parku Narodowego jest przybrzeżny pas mierzei z wyjątkowymi na skalę europejską ruchomymi wydmami. To właśnie dzięki nim w 1977 roku został wpisany przez UNESCO na listę Światowych Rezerwatów Biosfery.

poniedziałek, 16 maja 2011

Europejski Dzień Parków Narodowych 2011


Park Narodowy Sarek w Szwecji
24 maja będziemy obchodzić Europejski Dzień Parków Narodowych. Data ta jest upamiętnieniem utworzenia pierwszego Parku Narodowego w Europie. Jest to Sarek w Szwecji, który założono w 1909r. Jednak pierwszym parkiem narodowym na świecie jest park Yellowstone, utworzony 34 lata wcześniej. W Polsce najstarszymi parkami narodowymi są Białowieski i Pieniński, które mają ponad 80 lat. Najmłodszym jest utworzony w 2001 r. Park Narodowy Ujście Warty. Największym jest Biebrzański Park Narodowy, a najmniejszym Ojcowski Park Narodowy położony w okolicach Krakowa. Jednak pierwsze oznaki ochrony terenów przyrodniczych na terenach polskich pochodzą sprzed sześciuset lat.

wtorek, 19 kwietnia 2011

Pieniny

Pieniny to pasmo górskie w południowej Polsce i północnej Słowacji. Ciągną się one na długości około 35 km i szerokości 6 km. Stanowią część ciągnącego się na długości ok. 550 km pienińskiego pasa skałkowego oddzielając Karpaty fliszowe od Karpat wewnętrznych tzw. krystalicznych. Przełomy Dunajca dzielą Pieniny na 3 części: Spiskie, Właściwe (Środkowe) i Małe. Pieniny Spiskie obejmują obszar miedzy Dursztynem a Niedzicą, najwyższym szczytem jest Żar (883 m n.p.m). Pieniny Właściwe leżą między Czorsztynem a Szczawnicą, ze szczytem Okrąglicy (982 m. n.p.m.) w masywie Trzech Koron. Małe Pieniny rozciągają się między Dunajcem na wysokości Szczawnicy a przełęczą Rozdziele na wschodzie. Najwyższym punktem tej części Pienin jest  Wysoka (1050 m n.p.m.).

piątek, 15 kwietnia 2011

Park Narodowy Gór Stołowych


Park Narodowy Gór Stołowych został utworzony 16.09.1993 r. Jest to jeden z 23 parków narodowych utworzonych na terenie Polski. PNGS jest położony na Dolnym Śląsku, na terenie Sudetów Środkowych na płn.- zach. Ziemi Kłodzkiej, przy granicy polsko-czeskiej. Blisko stąd do Wrocławia czy Pragi. Górami Stołowymi nazywana jest znajdująca się na terytorium Polski pd.- zach. część rozległej, piaskowcowej płyty wypełniającej nieckę śródsudecką, pomiędzy Karkonoszami a Górami Bystrzyckimi i Orlickimi. Jej czeski fragment nosi nazwę Broumovska Vrchovina i również jest objęty ochroną (CHKO -Broumovsko).

środa, 16 lutego 2011

Wigierski Park Narodowy


Wigierski Park Narodowy – jeden z największych parków narodowych w Polsce. Utworzony 1 stycznia 1989 roku, jest jednym z 23 parków narodowych Polski. Park utworzony został na obszarze 14956 hektarów. Aktualna jego powierzchnia wynosi 14988 ha, w tym 9458 ha to grunty leśne, 2908 ha – wody i 2622 ha inne tereny, głównie użytkowane rolniczo (2302 ha). Ochroną ścisłą objętych jest 623 ha, w tym 283 ha lasów. Obszary zagospodarowane rolniczo objęte są ochroną krajobrazową.

poniedziałek, 14 lutego 2011

Białowieski Park Narodowy


Białowieski Park Narodowy - park narodowy położony w północno-wschodniej części Polski, w województwie podlaskim, utworzony 17 sierpnia 1932 roku jako Park Narodowy w Białowieży, restytuowany w obecnej formie z mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 listopada 1947 roku. Pierwszy park narodowy w Polsce i jeden z pierwszych parków narodowych w Europie. Znany z ochrony najlepiej zachowanego fragmentu Puszczy Białowieskiej, ostatniego w Europie fragmentu lasu pierwotnego oraz liczącej kilkaset sztuk, największej na świecie wolnościowej populacji żubra.