środa, 16 lutego 2011

Wigierski Park Narodowy


Wigierski Park Narodowy – jeden z największych parków narodowych w Polsce. Utworzony 1 stycznia 1989 roku, jest jednym z 23 parków narodowych Polski. Park utworzony został na obszarze 14956 hektarów. Aktualna jego powierzchnia wynosi 14988 ha, w tym 9458 ha to grunty leśne, 2908 ha – wody i 2622 ha inne tereny, głównie użytkowane rolniczo (2302 ha). Ochroną ścisłą objętych jest 623 ha, w tym 283 ha lasów. Obszary zagospodarowane rolniczo objęte są ochroną krajobrazową.


Wigierski Park Narodowy położony jest na północnym skraju Puszczy Augustowskiej, największego, zwartego kompleksu leśnego na Niżu Środkowoeuropejskim, który wraz z lasami na terytorium Litwy i Białorusi pokrywa obszar około 300 tysięcy hektarów.


Geograficznie Park leży w granicach Pojezierza Litewskiego i obejmuje fragmenty trzech mezoregionów: Pojezierza Zachodniosuwalskiego, Pojezierza Wschodniosuwalskiego i Równiny Augustowskiej. Prawie cały obszar Wigierskiego Parku Narodowego leży w środkowej części dorzecza rzeki Czarna Hańcza, dopływu Niemna. Park, wraz z otuliną, rozciąga się pomiędzy 53°57' a 54°10' szerokości geograficznej, północnej i 22°57' a 23°15' długości geograficznej wschodniej.


Źródło: Wikipedia.pl

W bezpośrednim sąsiedztwie Parku zlokalizowanych jest mnóstwo gospodarstw agroturystycznych oferujących wiele miejsc noclegowych jak również serwujących znakomite posiłki przyrządzone na bazie regionalnych produktów ekologicznych. Dawne wsparcie w zakresie prowadzenia gospodarstw rolnych, w których produkcja żywności bazowała na intensywnym sztucznym nawożeniu na szczęście ustąpiło miejsca promowaniu produkcji rolnej z wykorzystaniem nawożenia naturalnego i stosowania naturalnych środków ochrony roślin.

Fragment filmu Jurka Zińczuka prezentujący walory turystyczne regionu - Województwa Podlaskiego.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz