wtorek, 19 kwietnia 2011

Pieniny

Pieniny to pasmo górskie w południowej Polsce i północnej Słowacji. Ciągną się one na długości około 35 km i szerokości 6 km. Stanowią część ciągnącego się na długości ok. 550 km pienińskiego pasa skałkowego oddzielając Karpaty fliszowe od Karpat wewnętrznych tzw. krystalicznych. Przełomy Dunajca dzielą Pieniny na 3 części: Spiskie, Właściwe (Środkowe) i Małe. Pieniny Spiskie obejmują obszar miedzy Dursztynem a Niedzicą, najwyższym szczytem jest Żar (883 m n.p.m). Pieniny Właściwe leżą między Czorsztynem a Szczawnicą, ze szczytem Okrąglicy (982 m. n.p.m.) w masywie Trzech Koron. Małe Pieniny rozciągają się między Dunajcem na wysokości Szczawnicy a przełęczą Rozdziele na wschodzie. Najwyższym punktem tej części Pienin jest  Wysoka (1050 m n.p.m.).

piątek, 15 kwietnia 2011

Park Narodowy Gór Stołowych


Park Narodowy Gór Stołowych został utworzony 16.09.1993 r. Jest to jeden z 23 parków narodowych utworzonych na terenie Polski. PNGS jest położony na Dolnym Śląsku, na terenie Sudetów Środkowych na płn.- zach. Ziemi Kłodzkiej, przy granicy polsko-czeskiej. Blisko stąd do Wrocławia czy Pragi. Górami Stołowymi nazywana jest znajdująca się na terytorium Polski pd.- zach. część rozległej, piaskowcowej płyty wypełniającej nieckę śródsudecką, pomiędzy Karkonoszami a Górami Bystrzyckimi i Orlickimi. Jej czeski fragment nosi nazwę Broumovska Vrchovina i również jest objęty ochroną (CHKO -Broumovsko).