wtorek, 19 kwietnia 2011

Pieniny

Pieniny to pasmo górskie w południowej Polsce i północnej Słowacji. Ciągną się one na długości około 35 km i szerokości 6 km. Stanowią część ciągnącego się na długości ok. 550 km pienińskiego pasa skałkowego oddzielając Karpaty fliszowe od Karpat wewnętrznych tzw. krystalicznych. Przełomy Dunajca dzielą Pieniny na 3 części: Spiskie, Właściwe (Środkowe) i Małe. Pieniny Spiskie obejmują obszar miedzy Dursztynem a Niedzicą, najwyższym szczytem jest Żar (883 m n.p.m). Pieniny Właściwe leżą między Czorsztynem a Szczawnicą, ze szczytem Okrąglicy (982 m. n.p.m.) w masywie Trzech Koron. Małe Pieniny rozciągają się między Dunajcem na wysokości Szczawnicy a przełęczą Rozdziele na wschodzie. Najwyższym punktem tej części Pienin jest  Wysoka (1050 m n.p.m.).Pieniny Właściwe charakteryzują się ostrą sylwetką. Wąwozy w tej części przybierają postać wąwozów skalnych. Na zboczach opadających w stronę Dunajca widać efektowne wapienne ściany o wysokości do 300m. Pieniny właściwe dzielą się na trzy jednostki fizjograficzne:
  •  Pieniny Czorsztyńskie, czyli teren rozciągający się między Czorsztynem a przełęczą Chwała Bogu i Wąwozem Szopczańskim. Najwyższym punktem jest Nowa Góra (902m n.p.m.)
  •  Masyw Trzech Koron, chyba najbardziej efektowny pod względem widoków i ukształtowania teren Pienin. Można natknąć się na wysokie ściany skalne. Część ta znajduje się między przełęczą Szopka i doliną Pienińskiego Potoku. Znajduje się tu wiele gospodarstw agroturystycznych i kwater oferujących noclegi w górach.
  •  Pieninki, której najwyższe szczyty Sokolica (747m n.p.m.) i Czertezik (774 m n.p.m) wznoszą się na ok. 300 m nad poziom lustra Dunajca. Teren ten znajduje się między doliną Potoku Pienińskiego i doliną Dunajca koło Szczawnicy.
Pieniński Park Narodowy słynie również z konsekwencji lokalnych władz gminnych we wprowadzaniu rozwiązań polityki proekologicznej, szczególnie w zakresie rozwiązań grzewczych. Celem nadrzędnym jest poprawa jakości powietrza poprzez wyeliminowanie systemów grzewczych bazujących na węglu i oleju opałowym i zastąpienie ich rozwiązaniami wykorzystującymi źródła energii odnawialnej. Finansowo wspierane są więc inicjatywy zmierzające do budowy systemów solarnych, farm wiatrowych czy elektrowni wodnych. W szczególny sposób gminy wspierają indywidualne budownictwo jednorodzinne dofinansowując powstawanie domów w oparciu o projekty domów energooszczędnych.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz