czwartek, 26 maja 2011

Tenczyński Park Krajobrazowy

Tenczyński Park Krajobrazowy znajduje się w województwie małopolskim. Należy on do Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego. Obejmuje pasmo Grzbietu Tenczyńskiego oraz częściowo Rów Krzeszowicki na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. Zajmuje on obszar należący do gmin: Alwernia, Babice, Chrzanów, Kraków, Krzeszowice, Liszki, Trzebinia, Wielka Wieś i Zabierzów. Park składa się z zespołu trzeciorzędowych zrębów. Na terenie można również spotkać ostańce, wapienie górnojurajskie, małe jaskinie i skały pochodzenia wulkanicznego oraz tereny bagienne. Część parku pokryta jest warstwą lessu. 
W granicach parku znajduje się Puszcza Dulowska, Las Zwierzyniec, drzewostanami pomiędzy Nielepicami i Zabierzowem oraz kompleksami leśnymi w okolicach Babic i Regulici. Lasy zajmują łącznie powierzchnię ok 35% parku.
Na terenie Parku położone są cztery rezerwaty: krajobrazowy Skały Kmity 19,47ha, krajobrazowy Lipowiec 12,44ha, krajobrazowy  Dolina Mnikowska 20,89ha i leśny Bukowiec 22,76ha.


Słowiński Park Narodowy

Słowiński Park Narodowy jest jednym z dwóch nadmorskich parków  narodowych w Polsce. Polskie Wybrzeże Bałtyckie rozciąga się od Świnoujścia na zachodzie aż do klifów Jastrzębiej Góry i Półwyspu Helskiego na wschodzie. Słowiński Park Narodowy jest położony na wybrzeżu środkowym, pomiędzy Łebą a Rowami na Nizinie Gardneńsko - Łebskiej. Północną granicę parku stanowi na długości 32,5 km brzeg Bałtyku. Utworzony został w 1967 roku. Zajmuje on powierzchnię 18069 ha. Ochronie ścisłej podlega 5619 ha, w tym 2529 ha lasów. 10213 ha powierzchni parku zajmuje woda.
Jego założeniu towarzyszyła myśl o ochronie jezior przymorskich m.in. Łebska i Gardna, bagien, torfowisk, łąk, borów i lasów. Najbardziej charakterystycznym elementem Słowińskiego Parku Narodowego jest przybrzeżny pas mierzei z wyjątkowymi na skalę europejską ruchomymi wydmami. To właśnie dzięki nim w 1977 roku został wpisany przez UNESCO na listę Światowych Rezerwatów Biosfery.

poniedziałek, 16 maja 2011

Europejski Dzień Parków Narodowych 2011


Park Narodowy Sarek w Szwecji
24 maja będziemy obchodzić Europejski Dzień Parków Narodowych. Data ta jest upamiętnieniem utworzenia pierwszego Parku Narodowego w Europie. Jest to Sarek w Szwecji, który założono w 1909r. Jednak pierwszym parkiem narodowym na świecie jest park Yellowstone, utworzony 34 lata wcześniej. W Polsce najstarszymi parkami narodowymi są Białowieski i Pieniński, które mają ponad 80 lat. Najmłodszym jest utworzony w 2001 r. Park Narodowy Ujście Warty. Największym jest Biebrzański Park Narodowy, a najmniejszym Ojcowski Park Narodowy położony w okolicach Krakowa. Jednak pierwsze oznaki ochrony terenów przyrodniczych na terenach polskich pochodzą sprzed sześciuset lat.