poniedziałek, 16 maja 2011

Europejski Dzień Parków Narodowych 2011


Park Narodowy Sarek w Szwecji
24 maja będziemy obchodzić Europejski Dzień Parków Narodowych. Data ta jest upamiętnieniem utworzenia pierwszego Parku Narodowego w Europie. Jest to Sarek w Szwecji, który założono w 1909r. Jednak pierwszym parkiem narodowym na świecie jest park Yellowstone, utworzony 34 lata wcześniej. W Polsce najstarszymi parkami narodowymi są Białowieski i Pieniński, które mają ponad 80 lat. Najmłodszym jest utworzony w 2001 r. Park Narodowy Ujście Warty. Największym jest Biebrzański Park Narodowy, a najmniejszym Ojcowski Park Narodowy położony w okolicach Krakowa. Jednak pierwsze oznaki ochrony terenów przyrodniczych na terenach polskich pochodzą sprzed sześciuset lat.
 Wtedy król Władysław Jagiełło ogłosił puszczę obszarem królewskich polowań i zakazał do niej wstępu. Dzięki temu puszcza pozostała ostatnim pierwotnym lasem w Europie i może się pochwalić liczącą kilkaset sztuk, największą na świecie wolnościową populacją żubra. W 1977 r. został on włączony przez UNESCO w poczet światowych rezerwatów biosfery, a dwa lata później uznany za pierwszy w Polsce (i jedyny) przyrodniczy Obiekt Dziedzictwa Światowego.

Park Narodowy obejmuje obszar wyróżniający się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, społecznymi, kulturowymi i edukacyjnymi, o powierzchni nie mniejszej niż 1000 ha, na którym ochronie podlega cała przyroda oraz walory krajobrazowe. Park narodowy tworzy się w celu zachowania różnorodności biologicznej, zasobów, tworów i składników przyrody nieożywionej i walorów krajobrazowych, przywrócenia właściwego stanu zasobów i składników przyrody oraz odtworzenia zniekształconych siedlisk przyrodniczych, siedlisk roślin, siedlisk zwierząt lub siedlisk grzybów”. Parki narodowe tworzy się nie tylko po to, by chronić przyrodę, ale także w celu odbudowy lub zrównoważenia ekosystemu. Ponadto zadaniem parków narodowych jest prowadzenie rozmaitych projektów badawczych i edukacyjnych.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz