czwartek, 26 maja 2011

Tenczyński Park Krajobrazowy

Tenczyński Park Krajobrazowy znajduje się w województwie małopolskim. Należy on do Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego. Obejmuje pasmo Grzbietu Tenczyńskiego oraz częściowo Rów Krzeszowicki na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. Zajmuje on obszar należący do gmin: Alwernia, Babice, Chrzanów, Kraków, Krzeszowice, Liszki, Trzebinia, Wielka Wieś i Zabierzów. Park składa się z zespołu trzeciorzędowych zrębów. Na terenie można również spotkać ostańce, wapienie górnojurajskie, małe jaskinie i skały pochodzenia wulkanicznego oraz tereny bagienne. Część parku pokryta jest warstwą lessu. 
W granicach parku znajduje się Puszcza Dulowska, Las Zwierzyniec, drzewostanami pomiędzy Nielepicami i Zabierzowem oraz kompleksami leśnymi w okolicach Babic i Regulici. Lasy zajmują łącznie powierzchnię ok 35% parku.
Na terenie Parku położone są cztery rezerwaty: krajobrazowy Skały Kmity 19,47ha, krajobrazowy Lipowiec 12,44ha, krajobrazowy  Dolina Mnikowska 20,89ha i leśny Bukowiec 22,76ha.Bukowica to rezerwat leśny, utworzony w 1987 roku; położony pomiędzy Wygiełzowem, a wsią Zagórze, o powierzchni 22,76 ha. Ochronie podlega fragment dobrze zachowanej buczyny karpackiej ze starodrzewiem bukowym. Znajduje się w pobliżu zamku Lipowiec w Babicach.
Dolina Mnikowska - rezerwat krajobrazowy, utworzony w 1963 roku; położony między wsiami Czułów i Mników, w gminie Liszki, o powierzchni około 21 ha. Ochronie podlega tutaj wąwóz krasowy (dolina Sanki) z malowniczymi skałami i jaskiniami, drzewostan grądowy oraz zbiorowiska muraw kserotermicznych i naskalnych. Całymi płatami zakwita tutaj przylaszczka pospolita, zawilec gajowy, kokorycz pełna, a wśród nich szczyr trwały, fiołek wonny, zawilec żółty, złoć żółta, zdrojówka rutewkowata i miodunka ćma. W rezerwacie występuje 17 gatunków roślin chronionych, m.in. buławnik, lilia złotogłów, konwalia majowa, wawrzynek wilczełyko, naparstnica zwyczajna. W skład naskalnych muraw wchodzą koniczyna długowłosa, oman szorstki, fiołek kosmaty, parzydło leśne i kozłek trójlistkowy. Występują również nietoperze, a z ptaków m.in. pustułka, ortolan, słowik rdzawy.
Lipowiec - rezerwat leśny, utworzony w 1959 roku; położony w miejscowości Babice, o powierzchni około 12 ha. Celem ochrony jest zachowanie naturalnego fragmentu buczyny karpackiej oraz ruin średniowiecznego zamku. Lasy bukowe w rezerwacie, lokalnie nazywane Czarnym Lasem, mają od 120 do 160 lat. Występują tu także sosna, grab i bez czarny, a w runie - 24 chronione gatunki roślin naczyniowych oraz 11 gatunków mchów. Do bardzo rzadkich gatunków występujących na terenie rezerwatu należy kruszczyk drobnolistny (gatunek storczyka).
Skała Kmity - rezerwat krajobrazowy, położony między Zabierzowem a Szczyglicami, o powierzchni 19,36 ha. Ochronie podlega tutaj krajobraz, który tworzy fragment przełomu rzeki Rudawy przez Garb Tenczyński oraz naskalna roślinność i las. Występuje tu 18 gatunków roślin chronionych, m. in. tojad mołdawski, kruszczyk siny, rojownik pospolity, ciemiężyca zielona. Znajduje tu się również stroma, o niemal pionowych ścianach skała wapienna o wysokości ok. 25 m z wyrytymi na niej historycznymi napisami i roślinnością naskalną. Prócz niej w rezerwacie znajduje się jeszcze kilka innych mniejszych skał wapiennych z okresu jury, znajdujących się w lesie tworzonym głównie przez dęby.Zimny Dół - rezerwat przyrody nieożywionej, utworzony w 1991 roku. Położony w miejscowości Czułów na terenie gminy Liszki. Zajmuje powierzchnię 2,22 ha. Rezerwat obejmuje fragment terenu doliny Zimny Dół z jedynym w województwie małopolskim wywierzyskiem znajdującym się w jaskini, z którego wypływa kryształowo czysta woda, która następnie potokiem wpada do Sanki. Można się natknąć na duże głazy o bardzo stromych ścianach, miejscami tworzące labirynty skalne. W wielu miejscach na skałach występują charakterystyczne okapy i nisze skalne oraz kilka niewielkich jaskiń. Wszystkie te formy powstały głównie w wyniku procesów krasowych.


Do Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego dostaniemy się najłatwiej z Krakowa - pociągiem, autobusem PKS lub samochodem własnym albo wypożyczonym z wypożyczalni aut.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz