czwartek, 26 lutego 2015

Spotkania z mieszkańcami puszczy

Na świecie są tylko dwa parki narodowe położone w bezpośrednim sąsiedztwie dużych aglomeracji miejskich; jednym z nich jest park w Nairobi w Afryce, a drugim Kampinoski Park Narodowy. Powierzchnia KPN wynosi 38 544 hektary, z czego lasy zajmują 27 308 hektarów. W granicach parku znajduje się jeden z największych w Europie śródlądowych obszarów wydmowych liczący około 20 000 ha. Jego część jest porośnięta lasem. Wydmy tworzą malownicze wzniesienia, a różnica wzniesień dochodzi do 30 metrów. W granicach parku znajduje się kilkanaście tysięcy hektarów torfowiskowych łąk, które sąsiadują z podmokłymi olsami, zakrzaczeniami i rozległymi bagnami. 4636 hektarów stanowią w parku obszary objęte ochroną ścisłą. 129 wiekowych drzew - dębów, lip, klonów, jesionów, topoli, wiązów, grabów, osik, sosen, to pomniki przyrody. Najstarsze rosnące tu drzewo to Dąb Kobendzy liczący 400 lat.

Na terenie parku rośnie wiele gatunków rzadkich roślin, żyje tu 48 gatunków ssaków, m.in. reintrodukowane w roku 1951 łosie, sprowadzone w roku 1980 bobry, i stosunkowo niedawno - rysie. W parku bytuje 59 gatunków mięczaków, 14 gatunków ryb, 13 gatunków płazów, gniazduje tu ponad 140 gatunków ptaków...