czwartek, 10 grudnia 2015

Ochrona środowiska przyrodniczego

Najpoważniejszymi odczuwanymi przez nas skutkami zanieczyszczenia środowiska są efekt cieplarniany, dziura ozonowa, smog i kwaśne deszcze. Określenie ujemnego wpływu zanieczyszczeń środowiska na organizm człowieka jest zagadnieniem bardzo złożonym, zależy bowiem od wielu czynników, takich jak: wiek, indywidualna odporność organizmu, warunki klimatyczne, stężenie i czas oddziaływania zanieczyszczeń.