czwartek, 10 grudnia 2015

Ochrona środowiska przyrodniczego

Najpoważniejszymi odczuwanymi przez nas skutkami zanieczyszczenia środowiska są efekt cieplarniany, dziura ozonowa, smog i kwaśne deszcze. Określenie ujemnego wpływu zanieczyszczeń środowiska na organizm człowieka jest zagadnieniem bardzo złożonym, zależy bowiem od wielu czynników, takich jak: wiek, indywidualna odporność organizmu, warunki klimatyczne, stężenie i czas oddziaływania zanieczyszczeń. 

W celu oceny wpływu zanieczyszczonego powietrza na organizmy prowadzi się badania biologiczne ludzi, zwierząt, roślin oraz badania statystyczne dotyczące występowania chorób. W wyniku badań i obserwacji stwierdzono np., że niektóre choroby lub dolegliwości ludzi mogą być związane z oddziaływaniem zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego.

Niebezpieczny krochmal
Zanieczyszczenia powietrza są ubocznym skutkiem wielu przemysłowych procesów technologicznych. Szkodliwe substancje chemiczne są wydzielane do atmosfery przez gałęzie przemysłu chemicznego. Na zanieczyszczanie atmosfery wpływa nawet przemysł rolno - spożywczy. Wraz z wytwarzaniem niektórych produktów (np. mączka rybna, krochmal) emitowane są odory, czyli substancje o bardzo nieprzyjemnym zapachu.

Przejrzyście i kompleksowo
Ochrona środowiska przyrodniczego” to publikacja kompleksowo ujmująca problem ochrony środowiska. Autorzy książki starają się patrzeć systemowo zarówno na przyczyny zagrożeń, jak i ich skutki. Nie zapominają też o metodach przeciwdziałania temu, co niszczy nasze środowisko.
Podręcznik jest jasno i przejrzyście napisany. Znajdziemy w nim podstawowe pojęcia związane z ekologią oraz rozdziały poświęcone konkretnym zagadnieniom.

Ochrona środowiska przyrodniczego
Autor: Dariusz Kiełczewski, Bożena Dobrzańska, Grzegorz Dobrzański
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
Język wydania: polski
Ilość stron: 360
Numer wydania: I
Rok wydania: 2008
Forma: książka

ISBN: 9788301154950

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz