środa, 10 lutego 2016

Geografia regionalna świata

Wielu czytelników ceni sobie, gdy książka poruszająca rozległą problematykę, stworzona jest według pewnego klucza. Pamiętali o tym autorzy „Geografii regionalnej świata”, grupując podręcznik w rozdziały, z których każdy podporządkowano jednemu dominującemu problemowi. 

W ten sposób, przyswajając wiedzę, łatwo połączyć grupy państw o zbliżonych cechach społecznych, gospodarczych przyrodniczych i kulturowych. Dodatkowo, podsumowaniem każdego rozdziału są najważniejsze informacje zebrane w ramkach.